Hopp til innholdet

Speedometer: Mål din netthastighet

Provided by OpenSpeedtest.com
Få tilbud på bedre bredbånd
 • Få bedre netthastighet

  Sammenlign mobil bredbånd å finn den beste prisen

 • Gratis tjeneste

  Du betaler ingenting for tjenesten

 • Helt uforpliktende

  Du velger selv om du ønsker å bytte selskap

Speedometer

Speedometer

Slik vi har et speedometer på bilen for å se hvor fort den går, har vi også en tilsvarende hastighetsmåler som sjekker signalkvaliteten på internettet ditt.

Det er din bredbåndsleverandør som er ansvarlig for leveransen din, og at det går så fort som det du har betalt for. Derfor kan det godt undersøkes med jevne mellomrom om de oppfyller forpliktelsene sine.

Les videre om hvordan du best bruker hastighetsmåleren og sjekk dine egne resultater.

Hva er en netthastighet på Internett?

Det er ulike speedtester/hastighetsmålere som kan søkes opp på Internett. Ikke alle er like presise, men de fleste kan gi en tilstrekkelig god indikator på tingenes tilstand. I hvert fall vil de avsløre en dårlig internett-linje.

Når du starter testen, vil den innenfor et gitt tidsrom samle så mye data som mulig. Det vil gi den grunnlag for å sette tall på de ytelsene du mottar fra leverandøren din.

Få bedre internett

tjenestetorget

Få tilbud på bredbånd fra flere leverandører

Få tilbud
Finn beste og billigste fibernett til ditt bruk i juli 2024

Tjenestetorget hjelper deg gjerne med å finne billig bredbånd. Alt du trenger å gjøre er å fylle ut skjema, så sender de det til flere internettleverandører samtidig. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende for deg.

Hva måler speedtesten?

Det er i hovedsak tre ting som måles i alle speedtester; Nedlastingshastighet, opplastingshastighet og ping. Men hva betyr dette?

Nedlasting

Nedlasting er vanlig surfing. Det er data som du henter ned fra det store nettet. Det er også kapasitetskrevende tjenester som strømming av musikk og film. Strømming i høy HD-kvalitet er avhengig av høy nedlastingshastighet.

Det er alltid nedlastingshastigheten som blir nevnt i markedsføringen av abonnementer.

Opplasting

Motsatt er opplasting det som skjer nå du vil dele noe på Internett. Det kan være når du lagrer et dokument  i skyen eller ønsker å dele en fil med noen.

Med hjemmekontor og videomøter på Skype og Zoom har opplastingshastigheten blitt mye viktigere.

Deling av bilder og videoer er et annet område du gjør bruk av internettabonnementets kapasitet for opplasting.

Eldre bredbåndsløsninger leverer tradisjonelt lavere opplastingshastighet enn de gjør med nedlasting. Fiberbredbånd leverer imidlertid like bra på begge.

Opplastings- og nedlastingshastighet måles i antall megabit per sekund (Mbps). 20 Mbps vil kunne laste ned en video på to minutter i løpet av et sekund, for å gi et lite bilde av hva det betyr,

Ping

Ping er reaksjonstiden fra du gir en kommando på Internett til den responderer. Trafikken på internett blir nemlig sendt frem og tilbake i små datapakker. Den tiden det tar å gjøre dette, måles med ping.

 Ping blir oppgitt i millisekunder (ms)

Effekten av ping ser du spesielt når du spiller på nett. Begynner det å hakke, kan det være tegn på dårlige ping-verdier.

Hva kan påvirke hastighetstesten?

Hastighetstesten gir en indikasjon på opplevd hastighet på den enheten som utfører den.

Det avhenger av hvor høy hastighet du får fra bredbåndsleverandøren, men det kan også være andre faktorer som denne ikke råder over.

For mobilt bredbånd kan det være avstanden fra senderen og fysiske hindringer på veien. Denne typen bredbånd er derfor ikke alltid egnet i grisgrendte strøk.

Tykkelsen på veggene og hvilket rom du sitter kan også ha en effekt.

For fast bredbånd vil alder og vedlikehold virke inn og redusere hastigheten. Fiber regnes eksempelvis som mye mer stabilt enn de eldre kobberkablene.

Forberedelser for hastighetstesten

Bruk av flere enheter på samme tid vil påvirke hastighetstesten. For å få et mest mulig korrekt resultat på hva slags hastighet leverandøren din gir deg, bør du sørge for å koble fra disse,

Ettersom vi stadig bruker flere smartdingser som kontrolleres av nettsignaler, kan det være flere “hastighetstyver” enn du kanskje er klar over,

Noe som overrasker mange er hvor mye en trådløs skriver opptar selv om den ikke er i bruk.

Derfor må du slå av alle slike enheter før du tester. Det inkluderer telefoner, nettbrett, tv-dekodere, smart-tv-er, alarmer og hva som helst ellers som kan tenkes å være koblet til Internett.

Mest korrekt resultat får du når du tester på en datamaskin som koblet til med kabel. Det er også av betydning at denne er “ren”. Det vil si at du slår av alle programmer som ligger og durer i bakgrunnen, og helst også andre faner i nettleseren.

Ta også i betraktning at det vil oppstå forsinkelser på eldre datamaskiner. Den behøver faktisk ikke være mer enn 2-3 år gamle før det oppstår en slik treghet i systemet.

Hvor høy hastighet trenger du egentlig?

Det er et godt spørsmål ettersom det er hastigheten som bestemmer hvilken pris du må betale.

Leverandører differensierer sine tilbud i forskjellige pakker med ulike hastigheter.

Hvor høy hastighet du har behov for, avhenger av hva du bruker Internett til. Hvor mange som deler det samme bredbåndet har også stor betydning.

Den beste måten å bestemme det på, er å prøve seg fram selv. Hvis det eksisterende abonnementet ditt ikke gir den kapasiteten du forventer av, for eksempel strømmetjenester, er det på tide å skifte til et abonnement med bedre fart.

Det kan også hende at du motsatt betaler for mer Internett enn du faktisk trenger. Da kan det være litt å spare på å nedjustere abonnementet.

Hvis vi skal prøve å klassifisere dette i tallstørrelser, kan vi til veiledning anslå at vanlig surfing, lesing av nettaviser og blogging krever en nedlastingshastighet på 2 Mbps.

For problemfri gjennomføring av samtaler på Skype eller Zoom kreves det 5 Mbps.

Ved strømming av film er det avgjørende hvilken kvalitet du ønsker på gjengivelsen. For vanlig HD-kvalitet bør du beregne 5 Mbps. Full HD krever 8 Mbps, 4K behøver 25 Mbps og har du fjernsyn som tillater 8K bør vi opp i 50 Mbps for å få fullt utbytte.

Hertil kommer det at når det er flere brukere på samme abonnement, må de dele på hastigheten. Sitter du og strømmer filmer i 8K på rommet ditt, vil det altså bli betydelig mindre igjen til de øvrige i husstanden,

Abonnementet og hastigheten bør altså svare til familiens samlede behov.

Hva er bredbånd?

Mange stusser litt på forholdet mellom bredbånd og Internett, og har litt problemer med å skille dem fra hverandre.

Enkelt forklart er Internett selve opplevelsen og måten du bruker det på. eller kort sagt det du har på skjermen. Bredbånd er teknologien som bringer Internett fram til huset ditt.

Det er ulike teknologier som er tilgjengelige på det norske markedet. Blant disse finner vi:

 • ASDL – levert via de gamle kobberkablene som gir deg fasttelefon
 • Koaksialkabler som først ble brukt for å levere kabel-tv
 • Fiberkabler som legges fortrinnsvis for levering av Internett til husstander, borettslag og bedrifter
 • Fiberhybrid – fiberkabler legges fram til gateplan, som igjen forlenges med koaksialkabler inn til husstandene
 • Mobilt bredbånd  leveres fra de samme senderne som gir deg Internett på mobiltelefonen
 • Trådløst bredbånd – Husstanden eller bedriften mottar Internett gjennom en antenne som monteres utenfor huset
 • Satellittbredbånd – Montering av parabolantenne som gir Internett-tilgang via satellitt tilkobling

Disse løsningene har ulike priser, forskjellige hastigheter og også eller hver sine fordeler og ulemper.

Opprinnelig tenkte man på bredbånd som særlig raskt Internett. Ettersom denne definisjonen ble brukt på starten av 2000 tallet da folk var vant til å vente i det lange og det brede for å få lastet ned en enkelt nettside, vil alle dagens løsninger for Internett-tilgang regnes som bredbånd.

Hastigheten kan imidlertid enkelt måles på samtlige ved bruk av en speedtest.

Fra kobber til fiber

Det som regnes som Internettets barndom i Norge ble levert gjennom fasttelefonnettet. Det betydde kobberkabler. Problemet med opptak av telefonlinjen ble etterhvert løst Med ISDL som tillot flerbruk. Det fikk likevel ganske trått sammenlignet med de forventninger vi har til hastighet i dag.

Dagens ADSL er en betydelig raskere videreutvikling, og er det som leveres i dag over kobbernettet. Uansett er dette alternativet nå i ferd med å fases ut.

Da kabel-tv kom til landet ble det mulig å få Internett levert gjennom det samme nettet. Her ble det brukt koaksialkabler. Disse ga en vesentlig raskere opplevelse enn telefonlinjen.

Det siste skuddet på stammen er fiber. Fiber er til nå uten sammenligning den raskeste og mest stabile formen for Internett-tilgang. Det teknologiske grepet er at man ved fiber kan utnytte lys i stedet for lyd,slik det gjøres i andre kabelløsninger. Lysets hastighet overgår som kjent lydens med svært store marginer.

Ulempen med fibernett er at det ikke er tilgjengelig overalt, og det koster mer i bruk og for installering.

Oppgradering til 5G på mobilnettet

Mobilt bredbånd med signaler fra 4G-nettet har for mange vært en god reserveløsning de kan ta med seg på hytta, campingen eller andre steder de reiser.

Det medbrakte bredbåndet gir tilgang til flere brukere, slik at hele familien er dekket for sine respektive enheter.

Når det såkalte 5G-nettet bygges ut og blir tilgjengelig for stadig flere, vil det ha så god kapasitet at man regner med at flere vil bruke det også som en hjemmeløsning.

5G-nett bygges av Telenor, Telia og Ice. I løpet av et par vil de fleste telefonoperatører også tilby mobilt bredbånd gjennom disse senderne.

Hva slags bredbånd bør jeg velge?

Det kommer selvfølgelig an på dine behov og hva som er tilgjengelig.

Start gjerne med å teste hastigheten du har, bekreft at den er god nok eller om du kan trenge noe raskere. Deretter er det greit å se på leverandører, og hvilke priser du tar for å levere den ønskede hastigheten.

For spesielt raskt og stabilt bredbånd er fiber den klare anbefalingen der det er tilgjengelig. Prisdifferansen utjevnes av påliteligheten i teknologien.

Spesielt bedrifter med høye krav til liten nedetid bør basere seg på fiber.

Merk også at det er lett å skifte leverandør i dag. Ta gjerne og sammenlign konkurrerende løsninger med jevne mellomrom.

Spørsmål og svar om speedtest

Hva er et speedometer for netthastighet?

Speedtest eller hastighetsmåler for Internett sjekker hvor raskt Internett du har på den enheten du foretar testen på.

Hva måler en speedometer for netthastighet?

Speedtesten måler nedlastingshastighet, opplastingshastighet og ping.

Hva er Mbps?

Mbps er en forkortelse for megabit per sekund. Det er måleenheten for opplastings. og nedlastingshastighet.

Hva er nedlastingshastighet?

Nedslastingshastighet uttrykker hvor raskt internettsignalene ankommer den enheten du arbeider med. Et eksempel på dette er hvor lang tid det tar å laste ned en vanlig nettsiden eller et å strømme en video.

Hva er opplastingshastighet?

Opplastingshastighet uttrykker hvor lang tid det å sende signalene fra din enhet og ut på nettet slik at det blir tilgjengelig for andre. Fildeling er et slikt eksempel.

Hva er “ping”?

Ping er tiden fra du gir en kommando på Internett til den responderer. God ping er spesielt viktig når du spiller på nett.