Hopp til innholdet

Fiber – Bredbånd

tjenestetorget

Få tilbud på bredbånd og fiber fra flere leverandører

Gå videre

Sammenlign tilbud fra flere bredbåndsleverandører via ett, enkelt skjema.

1 Beskriv ditt behov
Ved hjeip av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter

2. Få tilbud fra flere selskaper
Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet

3. Velg det beste tilbudet
Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest muling pris

Trenger du fibernett, trådløst eller mobilt bredbånd? Da kan du innhente tilbud fra anerkjente leverandører via Tjenestetorget, og velg det tilbudet som passer deg best.

Bredbånd oppfattes av mange som det samme som Internett.

Men bredbånd er først og fremst det som gjør det mulig å bruke for deg å bruke Internett, og ikke Internett i seg selv.  Her er det ulike teknologier. Det spenner fra det gamle telefonnettet via mobilt bredbånd til fiberkabler, som er det siste skuddet på stammen.

Dertil har man særlig tenkt på bredbånd som raskt Internett. Forståelsen av “raskt Internett” har imidlertid forandret seg mye siden starten av 2000-tallet og fram til dag. Ut fra 2000-tallets forståelse vil vel alle løsninger som gir deg Internett karakteriseres som bredbånd i dag.

Her kan du lese mer om de ulike bredbåndsløsningene, hva slags hastigheter de gir og noen holdepunkter for valg av bredbåndsleverandør.

Forskjellige typer bredbånd

Første gang vi kunne koble oss opp til Internett i Norge var gjennom telefonlinjen. Telefonabonnement hadde de fleste, og linjene var jo allerede etablert.

Etterhvert som flere og flere fikk kabelfjernsyn, ble det også mulig å tilby Internett-tilgang  i den samme leveransen som dette.

I dag er det kabler med fiberoptikk som gir den beste Internett-opplevelsen. Her snakker vi om både rene fiberløsninger helt fram til boligen, og om hybridfiber som kombinerer fiber med eksisterende løsninger.

Såkalt mobilt bredbånd er en annen løsning som skyter fart, ikke minst som følge av opprustningen til 5G-nettet.

I tillegg er det mulig å få Internett via en satellitt-antenne.

Du som ønsker deg Internett kan dermed velge mellom:

  • ADSL/ VDSL via telefonlinjen 
  • Fiberbredbånd
  • Hybrid fiberbredbånd
  • Mobilt bredbånd
  • Trådløst bredbånd
  • Satelitt bredbånd

La oss se nærmere på disse ulike teknologiene og deres fordeler og ulemper.

ADSL- Internett og telefon

ADSL (asymetric digital subscriber line) er Internett-tilgangen du fortsatt får via det gamle telefonnettet.

I begynnelsen fungerte det slik at man måtte ringe opp for å komme seg på nettet. Da løp det også vanlige tellerskritt mens du holdt på. Det var ingen billig løsning ettersom det tok sin tid å laste ned en nettside.

Dertil kom det at husets telefon var opptatt mens man befant seg på nettet. Det var da ikke mulig for noen andre i husstanden å ringe ut eller motta telefoner.

Dette bedret seg imidlertid da Telenor tok i bruk ISDN-teknologi. Prisene sank og flere kunne dele telefonlinjen.

Den store revolusjonen skjedde imidlertid først da NextGenTel innførte ADSL i 2000. Fortsatt med bruk av Telenor-nettet kunne de tilby Internett med den svimlende hastigheten av 0,7 Mbps. Det var hele 12 ganger raskere enn det internettet som var tilbudt fram til da.

Det er herfra og framover vi bruker betegnelsen bredbånd.

I dag er det hovedsakelig Telenor som selger ADSL, sammen med VDSL (very high-speed digital subscriber line) som de omtaler som “superbredbånd.

Selskapet opplyser at de årlig bruker mer enn 4 milliarder kroner til oppgraderinger.

Fiber bredbånd

Fiber bredbånd er den raskeste og mest stabile bredbåndsløsningen fram til nå. Hindringer kan være manglende tilgjengelighet og høyere priser. 

Internett levert ved hjelp av fiberoptikk ble først introdusert i Norge av Stavangerfirmaet Lyse, som senere skiftet navn til Altibox.

Det store fremskrittet er at kablene er laget av fiber, i stedet for kobber som brukes i telefonnettet. Kjernen i fiberledningen består av glass Det benyttes ofte sendere som generer infrarødt lys.

Det betyr at signalene i prinsippet sendes med samme hastighet som lyset, i motsetning til kobberkablene hvor de drives fram av lydvibrasjoner. Fiber vil da gi mye større hastigheter og raskere responstid.

Samtidig er fiber mye mer stabilt enn andre bredbåndsalternativer. Det kommer av at fiberbredbåndet ikke påvirkes av forstyrrelser i samme grad som de tradisjonelle bredbåndsløsningene.

For de sistnevnte er det nemlig flere faktorer som kan spille inn. Ting som avstanden fra senderen, hvor mange som er på nett samtidig, kvalitet og alder på kabelen eller temperatur- og værforhold vil derimot ha liten innvirkning på hastigheten på fiberbredbånd.

Enda en fordel med fiber er at det leverer synkront. Det innebærer at du får samme hastighet enten du laster noe opp fra enheten eller du laster ned.

Fiberbredbånd kan imidlertid ikke leveres gjennom den eksisterende infrastrukturen via telefon eller kabel-tv. Det betyr at det må legges nye kabler. Det er derfor mange steder fiber fortsatt ikke er et tilgjengelig alternativ.

Der man ønsker tilgang til nytt fiberbredbånd skal det altså graves og monteres. Det kan koste en del, men kostnaden kan reduseres dersom flere går sammen.

Vi ser også at prisen på fiber går nedover samtidig som tilbudet øker rundt omkring i landet.

Dersom du allerede har fibernett, kan det også være en god ide å sjekke alle leverandørene i distriktet på pris en gang i blant.

Store leverandører av fibernett i Norge er Telenor. Altibox, Get, NextGenTel, Viken fiber, HomeNet, Bergen fiber, Signal Norge og Eidsiva fiber.

Hva er hybrid fiber?

En full fiberløsning er fiberkabler helt fram til døra. Det vanligste er imidlertid en hybridløsning hvor fiberet legges til gateplan. Derfra og inn til borettslaget eller den enkelte bygningen forlenges nettet med koaksial-kabler.

Ettersom disse kablene ofte allerede er lagt i forbindelse med kabel-tv, blir dette mye rimeligere for brukerne enn om det skulle bli lagt fiber helt inn. Bredbåndsleverandøren kan også tilby mange flere fiberbredbånd på kortere tid ettersom store deler av jobben allerede er gjort.

Ulempen er selvfølgelig at koaksialkabelen ikke yter samme kvalitet og hastighet som fiber. Dersom koaksialkablene fordeler internett til flere husstander, som for eksempel et borettslag, kan det oppstå en flaskehals.

Mobilt bredbånd

Mobilt bredbånd får du gjennom de samme senderne som gir deg Internett på mobiltelefonen. 

Du trenger en egen ruter som kan formidle disse signalene til flere brukere gjennom wifi. Fordelen er at du tar med deg denne ruteren dit du drar. Det er for eksempel praktisk på hytta og andre steder der kablene ikke rekker fram.

Mobilt eller portabelt bredbånd ble først aktualisert i Norge da NetCom tok i bruk 4G-nett i Oslo i 2009. Ved lanseringen var dette sannsynligvis verdens første trådløse bredbåndsnett.

Fram til dette tidspunktet hadde ikke mobile bredbånd kunnet konkurrere med hastighetene i tradisjonelle bredbånd.

Nå er Telenor, Telia og Ice i full gang med å bygge ut 5G-nettet i Norge. I løpet av et par år antas det at dette blir landsdekkende.

Det ligger store forventninger til de mulighetene som ligger i 5G. Det er ikke usannsynlig at flere etterhvert vil velge mobilt bredbånd også hjemme.

Mobilt bredbånd kan bestilles av de samme selskapene som tilbyr telefonabonnement.

Trådløst bredbånd

Med trådløst bredbånd får du Internett via en utendørs antenne som må monteres. En egen ruter sprer signalene til brukere i huset eller bygningen.

Du er avhengig av en god 4G-dekning eller 5G for å anvende trådløst bredbånd.

Forskjellen på trådløst og mobilt bredbånd er først og fremst antennen som må monteres. Dernest vil denne være geografisk sperret slik at du ikke kan ta den med til hytta, slik du kan med mobilt bredbånd. (Det hjelper ikke å flytte antennen).

På den annen side har mobilt bredbånd en mindre datamengde inkludert per måned enn trådløst bredbånd. Utendørs antennen gjør at du får et betydelig bedre signalmottak. Det gir høyere hastighet på nettet og økt stabilitet.

På grunn av den geografiske begrensningen vil trådløst bredbånd passe best for bedrifter med faste kontorplasser.

Satellittbredbånd

Som en siste løsning – der fiberkablene ikke rekker fram, eller der kobberkabler er tæret av tidens tann og manglende vedlikehold og endelig der man eventuelt vil komme helt sist i køen med utbyggingen av 5G-nettet – har du fortsatt mulighet for å få Internett via satellitt.

Du trenger en parabolantenne og en ruter som leverandøren kan skaffe til veie. Dertil er det en fordel med god sikt sørover der den formidlende satellitten KA-SAT befinner seg langt oppe på stjernehimmelen. Det er den som leverer satellitt-tjenester til over 30 millioner europeere.

Leverandørene for satellittbredbånd i Norge, Big Blue (tidligere Breidband,no) og Via Bredbånd (et datterselskap av Viasat), opplyser at det er en dekningsprosent på 98-99 % i Norge. Det betyr at det kan installeres satellittbredbånd nærmest overalt.

Den eneste hindringen kan være mye snøfall som legger seg på parabolantennen. Det kan imidlertid forhindres med en snøbeskytter som legges over.

Per i dag tilbys det hastigheter inntil 50 Mbps med satellitt bredbånd.

Les mer om: satellittbredbånd

Bredbånd for bedrifter

Er du eier, leder eller IT-ansvarlig i en bedrift må du høyst sannsynlig ta en beslutning vedrørende bredbåndleverandør og bredbåndteknologi.

For en bedrift er stabil tilgang gjerne enda viktigere enn hastighet.Så avhengig av Internett er de fleste virksomheter i Norge, at med et bortfall av tjenesten synker produktiviteten nærmest til null.

Når e-posten blir borte, det nettbaserte saksbehandlingssystemet svikter og når man ikke finner igjen dokumentene i skyen, legger apatien seg over arbeidsplassen. Noen skriker ut i sinne og andre finner trøst i galgenhumor og kollegialt samvær. Enkelte leter desperat i skuffene sine etter noe arbeidsrelevant de kan foreta seg.

For stabil tilgang er det beste fibernett. Der det allerede er lagt til rette for dette i kontorbygg og andre steder, er dette et naturlig valg.

Prisen for fiber er høyere enn andre løsninger, men tapet ved nedetid kan være større.

Bedrifter med høy avhengighet at stabil tilgang til Internett, anbefales å ha en reserveløsning dersom den primære tilførselen stopper. Dersom kablet Internett (fiber, koaksial, kobber) er førstevalget, kan det kompletteres med mobilt eller trådløst bredbånd i tillegg.

Mobilt bredbånd kan også tilbys ansatte som jobber mye utenom den faste arbeidsplassen.

De fleste bredbånd-leverandører har egne bedriftspakker. Disse anbefales også for mindre bedrifter. Kundeservicen overfor bedrifter er bedre bygget opp slik at man raskere får kvalifisert hjelp når man trenger det. Man kan også få rådgivning i hvordan jobbnettet kan legges opp.

Bredbånd for borettslag

Det er ikke mye som slår det å flytte inn i en ny leilighet med Internett-tilgangen ferdig installert.

Mange vil si at det er en av de store fordelene ved å flytte inn i et nytt borettslag.

Det langt foretrukne for borettslag som installerer bredbånd, er fiber. De store fordelene er som nevnt over høy hastighet og god stabilitet.

Imidlertid er det mange borettslag som fortsatt bruker de gamle telefefonkablene eller koaksialkablene til kabletv-selskapet. For de fleste er det ofte bare et tidsspørsmål når de går over til fiber.

Det er gjerne en litt større investering for å lagt inn fiber første gang. Fordelen er at i et borettslag er det flere som deler på denne kostnaden. Det er vanlig å ta opp et lån, som deretter spres på beboerne og betales gjennom fellesutgiftene framover.

Den som føler tiden er inne til at borettslaget legger inn fiber, kan sende en melding om det til styret eller ta det opp på generalforsamlingen.

Styret kan da ta den videre jobben med å innhente tilbud fra forskjellige leverandører. Foruten pris kan det være greit å se på hvilke valgmuligheter leverandøren kan gi den enkelte bruker og hvorvidt man skal inkludere kabel-tv i det samme tilbudet.

Hvor raskt Internett trenger du?

Uansett teknologi er prisen på bredbånd knyttet opp til hastigheten du ønsker. Du behøver jo ikke å betale for en høyere hastighet enn det du faktisk bruker, men samtidig er det kjedelig når den strupes fordi du har nådd kvoten din.

Hastigheten beregnes i megabyte per sekund (Mbps). Tilbudene du får fra ulike leverandører går fra 5 Mbps til 100 Mbps per måned. Det siste gir så høy hastighet at det gjerne kalles ubegrenset tilgang (selv om det altså er en grense).

Her bør du kartlegge Internett-vanene dine for å få finne abonnementet som oppfyller dine behov. Mye bruk av strømming og fordeling av abonnementet på flere personer tilsier at du trenger relativ høy hastighet.

For å ha noen holdepunkter, vil 1-2 Mbps være nok til vanlig surfing og besøking av nettsider, Du vil også kunne strømme lyd fra podcaster og spotify. For gaming og strømming av videoer kreves det betydelig mer. Ønsker du 4K-kvalitet bør du ha 25 Mbps. 

Husk at det også har betydning at det er flere som bruker abonnementet.

Hastigheten du får fra leverandøren kan også påvirkes av andre faktorer. Mobilt bredbånd og wifi-signaler vil svekkes av fysiske hindringer. For tradisjonell kabeltilgang kan det være hvor mange brukere som er på nett på samme tid.

Fibernett er den teknologien som er minst preget av slike forstyrrelser.

Nedlastingshastighet, opplastingshastighet og ping

Du kan enkelt sjekke hastigheten på din nåværende internett leveranse ved bruk av en hastighetstest. Du finner slike på nettet, blant annet på speedtest.net.

Slike tester måler opplastingshastighet, nedlastingshastighet og ping.

Nedlastingshastighet (download) tiden det tar fra du bestiller for eksempel en side på internett ned til enheten din. Opplastingshastigheten er tiden det tar når du selv laster opp noe, som for eksempel gjennom fildeling. 

På tradisjonelt bredbånd vil opplasting foregå noe tregere enn nedlasting, men med moderne fibernett vil det være tilnærmet lik hastighet.

Det er gjerne nedlastingshastigheten det reklameres med i månedspakkene.

“Ping” måler hvor raskt signalene går fram og tilbake, altså hvordan bredbåndet reagerer på kommandoer du gjør på Internett. En god ping er avgjørende når du spiller på nettet.

Hva er det beste bredbånd?

Snakker vi om hastighet og stabilitet er det uten tvil fiberbredbånd som er best. Ønsker du høy hastighet både for opplasting og nedlasting samt minimalt med nedetid, er det dette du bør velge.

Problemet med fiber er at det fortsatt ikke er tilgjengelig overalt. Det er imidlertid på vei, og det forventes lavere priser etterhvert. Det forventes at fiber vil ta mer og mer for andre kabelløsninger.

Med 5G-nettet stilles det samtidig høye forventninger til mobilt bredbånd framover. Hvis det ikke allerede er dekning for dette der du bor, kommer det sannsynligvis i løpet av høyst et par års tid.

Med 5G-nettet er det mulig å betydelig høyere hastighet enn med det eksisterende 4G-nettet.

Ulempen med mobilt bredbånd sammenliknet med fiber er at det er mer påvirkelig for fysiske hindringer og værfohold.

Billig bredbånd

Pris er selvfølgelig viktig.

Av de forskjellige teknologiene ligger nok fibernett litt over de andre i pris. Spesielt gjelder det der det først må gjøres installasjonsarbeid med graving og legging av kabler.

Dernes er de forskjellige abonnementene gradert etter hvor høy hastighet du ønsker. Du sparer penger på å velge de laveste hastighetene, men det vil selvfølgelig begrense bruken. 

De rimeligste løsningene vil være tilstrekkelig for vanlig surfing på nett, men antakelig ikke for bruk av strømmetjenester.

Når du har bestemt deg for hvilken teknologi som passer best hjemme hos deg og hvilken hastighet du vil ha, er det på tide å sammenligne de ulike aktørene.

Husk at prisene forandrer seg hele tiden, og at det også kan lønne seg å regelmessig sjekke om du for tiden har det mest økonomiske abonnementet.

tjenestetorget

Få tilbud på bredbånd fra flere leverandører

Gå videre

Sammenlign tilbud fra flere bredbåndsleverandører via ett, enkelt skjema.

1 Beskriv ditt behov
Ved hjeip av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter

2. Få tilbud fra flere selskaper
Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet

3. Velg det beste tilbudet
Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest muling pris

Trenger du fibernett, trådløst eller mobilt bredbånd? Da kan du innhente tilbud fra anerkjente leverandører via Tjenestetorget, og velg det tilbudet som passer deg best.

Ofte stilte spørsmål

Hva er bredbånd?

Bredbånd er teknologien som gir deg tilgang på Internett. Eksempler er kabler, mobilnett og satellitt.

Hva er forskjellen på bredbånd og Internett?

Bredbånd er selve teknologien som bringer deg Internett. Internett i seg selv er du får på skjermen din når du surfer, strømmer eller sender en e-post.

Hva er fast bredbånd?

Fast bredbånd gir deg Internett gjennom fastnettet. Her brukes både fiber, hybridfiber og kobber. Sistnevnte vil etterhvert fases ut.

Hva er mobilt bredbånd?

Mobilt bredbånd brukes til å gi deg Internett over mobilnettet. En fordel er at du kan ta det med deg dit du drar.

Hva er trådløst bredbånd?

I likhet med mobilt bredbånd leverer trådløst bredbånd Internett via mobilnettet. I motsetning til førstnevnte må du imidlertid bestille til en fast adresse. Her monteres en antenne for bedre mottaksforhold.

Hva er satellittbredbånd?

Med satellittbredbånd får du Internett via en satellitt. Det kan være en fordel der du ikke får god dekning via andre løsninger.